Obecné informace

Členské příspěvky

Příspěvky 350,- Kč/měsíc
nově na účet 226530725/0600
(Původní účet bude postupně zrušen.)

Chceš si to zkusit? První měsíc se neplatí!

Zdravotní prohlídky

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Stažení formuláře

Pro-aktiv z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!